Zpět

Důležitá telefonní čísla

Menu
Tísňové volání  112                             
Hasiči 150
Zdravotní záchranná služba 155
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 494 502 111
Policie ČR 158 
Městská policie  156 , 494 535 212
Poruchy  - elektrický proud 12555
Poruchy - voda 494 539 110
Poruchy - plyn 1239

Informace o telefonních číslech

1188

Městské informační centrum
Staré náměstí 68

494 539 027
mic@kulturark.cz
www.rychnovsko.info

Městský úřad
Havlíčkova 136

494 509 111
podatelna@rychnov-city.cz
www.rychnov-city.cz

SOkA Rychnov nad Kněžnou
Kolowratská 1

494 535 595
soka-rk@nextra.cz

Katastrální úřad
Zborovská 117

494 386 111
kp.rychnov@czuk.cz